English
Croatian

NAZIV I ADRESA IZDAVAČA

 

M.O.F. More Centar d.o.o.
10000 Zagreb, Planinska 13A
info@riviera-center.hr
Tel +385 1 5578-490
Fax +385 1 5604-444
MBS 080802325
OIB 79124040432


M.O.F. More Centar d.o.o. hrvatsko je društvo s ograničenom
odgovornošću u privatnom vlasništvu, sa sjedištem u Zagrebu.
Registrirano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod matičnim
brojem subjekta (MBS) 080802325.

Koncept i dizajn
FABIAN Design und WerbegmbH


Programiranje i smještaj na poslužitelju
reither & partner


BACK